Avalon Kids to nowy, bardzo potrzebny projekt Fundacji Avalon dedykowany dla najmłodszych.

Drodzy! Ruszyło nowe przedsięwzięcie organizacji – jej najmłodsze dziecko, Projekt Avalon Kids!

Fundacja, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore już od ponad 16 lat, pragnie w szczególny sposób zająć się także potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami. Cele jakie przyświecają temu ważnemu społecznie projektowi to wyrównywanie szans pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnościami a pełnosprawnymi, tworzenie świata bez jakichkolwiek wykluczeń i barier, zwiększanie świadomości w temacie niepełnosprawności oraz dbanie o jakość stanu zdrowia, w tym zapewnienie dzieciom ciągłej terapii, co w wielu przypadkach jest priorytetem w ich rozwoju.

Radio Praga miało wspaniałą okazję porozmawiać z Panią Lusine Duryan kierowniczką tego projektu. Rozmawialiśmy o genezie pomysłu, zadaniach wykonanych i oczywiście o przyszłości Avalon Kids.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy:

Udostępnij

Mapa dostępności Fundacji Avalon

Równy dostęp do ochrony zdrowia to prawo zagwarantowane konstytucyjnie. Ustawao dostępności zobowiązuje instytucje publiczne, między innymi placówki służby zdrowia, dolikwidacji barier architektonicznych. Rzeczywistość nie pozostawia

Read More »