Polsko-ukraińskie projekty społeczne na Mazowszu. RadioPraga.pl i Zwolnieni z Teorii zapraszają do akcji Sztama 2.0


Osamotnieni, przybici i wyobcowani – polska szkoła oraz nowe środowisko rówieśników stanowi wyzwanie dla
ukraińskiej młodzieży, wynika z licznych badań i rozmów z nauczycielami. Nie czują się komfortowo w nowym miejscu,
jakim jest szkoła. Wyobcowanie potęgują również uczucia i opinie polskich kolegów i koleżanek odnośnie agresji na
Ukrainę i związanej z nią migracją. Czynnikiem, który może wpływać pozytywnie lub negatywnie na odnalezienie się
migrantów z Ukrainy w nowym środowisku jest nastawienie polskich uczniów, jak pokazuje badanie Centrum Edukacji
Obywatelskiej z sierpnia 2022 r. Jedna z fundacji, Zwolnieni z Teorii, która co roku dociera do tysięcy młodych ludzi w
całej Polsce, postanowiła podjąć działania, aby odpowiedzieć na ten problem, organizując specjalną akcję Sztama 2.0,
która ma na celu integrować młodzież z tych dwóch krajów.

Akceptację ze strony społeczności szkolnej pokazali już na początku roku uczestnicy olimpiady Zwolnieni z Teorii, którzy
stworzyli akcję Sztama z Ukrainą, której kontynuacja to Sztama 2.0. Nagrali film, w którym pokazywali, jakie wsparcie
oferują swoim kolegom ze wschodu, zachęcają do rozmów oraz okazywania solidarności. W tym roku tworzą
kilkadziesiąt zespołów polsko-ukraińskich, aby wspólnie działać i zmieniać otaczający ich świat. – Rozwój młodych,
dawanie im poczucia sprawczości oraz zachęcanie ich do pomocy innym wpisane są w DNA naszej organizacji.
Odwiedzając szkoły i rozmawiając z nauczycielami, widzimy wyraźnie dużo chęci, ale też trudności w budowaniu relacji
pomiędzy polskimi, a ukraińskimi uczniami. Osoby z Ukrainy już uczą się w polskich szkołach, a to, co może im ułatwić
pobyt w nowym środowisku to pokazanie, że są mile widziani przez rówieśników. Natomiast polskim uczniom i
uczennicom chcemy dać możliwość do zdobywania doświadczeń we współpracy międzynarodowej – mówi Paula
Bruszewska, prezes fundacji Zwolnieni z Teorii.

Jak się zgłosić?
Wystarczy zaangażować polskich i ukraińskich znajomych z klasy lub szkoły i zapisać się do akcji Sztama 2.0 za pomocą
formularza online poprzez bezpośredni link zwolnienizteorii.typeform.com/sztama20, dostępny również na Facebooku:
Zwolnieni z Teorii, a następnie zarejestrować projekt na platformie ZwolnienizTeorii.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 18
listopada.

Udostępnij

Mapa dostępności Fundacji Avalon

Równy dostęp do ochrony zdrowia to prawo zagwarantowane konstytucyjnie. Ustawao dostępności zobowiązuje instytucje publiczne, między innymi placówki służby zdrowia, dolikwidacji barier architektonicznych. Rzeczywistość nie pozostawia

Read More »